ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Pohybová terapie TheraSuit

Pohybová terapie TheraSuitJedna z nejúčinnějších a nejmodernějších metod terapie neurologických pacientů.

Cílená k odstraňování těžkých pohybových poruch a nácviku správného pohybového stereotypu, např. osob s dětskou mozkovou obrnou (DMO) další indikace.

 • speciální stabilizační (kosmický) obleček – TheraSuit umožnění specifické aktivace a relaxace chybně fungujících svalových skupin
 • rehabilitační (univerzální) cvičební jednotka Universal Excercise Unit (UEU) s pružnými lany  umožňuje polohování klienta, jeho stabilizaci v sedu i ve stoji, cvičení na lůžku, chůzi na pásu apod.
 • stimulace centrálního nervového systému
 • korekce pohybových stereotypů
 • zvýšení samostatnosti a soběstačnosti – u člověka pohybující se kvadrupedální lokomocí (lezení po čtyřech) je díky obleku Therasuit umožněn stoj a chůze
 • umožňuje i dosud nechodícím klientům udržet rovnováhu, stabilizovat stoj, zahájit chůzi a rovnoměrně rozložit zátěž v jednotlivých kloubech
 • aktivuje centrální nervový systém, normalizuje svalový tonus, koriguje stereotypy chůze
 • zlepšuje rovnováhu a koordinaci, podporuje růst svalstva, podporuje rozvoj motorických schopností

Stabilizační obleček TheraSuit

Speciální oblek a metoda používání vyvinuta v Rusku. Vědci hledali způsob, jak zamezit poškozování pohybového systému kosmonautů (svalová atrofie, osteoporóza) z důvodu snížené gravitace při dlouhých cestách vesmírem. Zdokonalení v Michiganu nový způsob terapie – „kosmický obleček„

Postup terapie TheraSuit

 • zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání
 • redukce napětí, smyslové integrační techniky
 • neuromobilizace horních a dolních končetin
 • potlačení patologických pohybových návyků
 • procvičování a zpevňování svalových pohybových skupin
 • statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 • cvičení progresivní tělesné odolnosti
 • přenášení hmotnosti těla, nácvik chůze a soběstačnosti

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt