ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Základy metody vypracoval Herman Kabat (dříve Kabatova technika), na rozvoji se podílely fyzioterapeutky Margaret Knott a Dorothy Voss. Základním principem je cílené ovlivňování motoneuronů prostřednictvím aferentních impulzů (informací proprioceptivní ze svalů, šlach a kloubů), dalších impulzů přicházejících ze sluchových, hmatových a zrakových receptorů. současně dochází i ke stimulaci z motorických center mozkové kůry. To vše dohromady se nazývá facilitací, které dosahujeme pomocí speciálních hmatů, pasivních i aktivních pohybů a vhodně voleným odporem.

PNF vychází ze zásady, že mozek „myslí“ v pohybech, ne ve svalech. Proto jsou základním principem pohybové vzorce, vedeny diagonálně. Obsahují všechny složky pohybu s rotační komponentou. Pro každou část těla jsou určeny dvě protichůdné (antagonistické) diagonály. Principem je využití velkých svalů pro podporu svalů malých nebo oslabených. Pracujeme s diagonálami hlavy a krku, trupu, pánve a končetin.

Využití PNF:

 • zlepšení svalové koordinace
 • posílení svalových skupin ve fyziologické souhře
 • zlepšení vytrvalosti
 • uvědomění pohybu
 • relaxaci přetížených svalových skupin
 • stabilizace kloubů i segmentů těla
 • zvyšování rozsahu pohybu

Z toho vyplyvá široké spektrum využití techniky:

 • centrální poruchy motoriky – poúrazové, hemiparézy, DMO
 • vrozené poruchy hybnosti – genetické vady
 • senzorické poruchy
 • poruchy koordinace a řízení pohybu
 • ADHD
 • vadné držení těla
 • snížení bolesti z přetížení
 • poúrazové stavy

 

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt