ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Vojtova reflexní terapie

Objevena prof. Václavem Vojtou v 50.letech 20. stol.

princip – reflexní lokomoce – automatické pohyby po stimulaci příslušného bodu

správné zapojení svalů, které člověk vědomě nedokáže aktivovat

pohybový program vyvolán z podvědomí drážděním spoušťových zón

aplikace u miminek, dospělých i mentálně postižených

Vojtova reflexní terapie
Vojtova reflexní terapie
Vojtova reflexní terapie

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt