ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Elektroléčba

Elektroléčba Cílená aplikace fyzikální energie na organizmus

Široké spektrum účinků proti bolesti a zvýšenému svalovému napětí, zvyšuje prokrvení tkání a tkáňový metabolizmus, příznivý vliv na zmenšování otoků, léčba poúrazových stavů, možnost propojení elektroléčby a ultrazvuku (kombinovaná terapie).

Nejpoužívanější – DD proudy, Trabertův proud, TENS

Elektroléčba TENS

TENS = transkutánní nervová stimulace

Princip - stimulace nervových vláken el. proudem podporuje v centrálním nervovém systému sekreci endorfinu (opiátu tlumícího bolest – „hormonu štěstí“)

Zmírnění až potlačení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt