ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

ComplexTherapy s.r.o. - podporují nás

Děkujeme všem, kteří nám přispěli a podporují naše centrum. Velmi si vážíme toho, že se spolu s námi snažíte zkvalitnit život a zmírnit dosahy postižení našich klientů. Děkuji Vám tímto jejich jménem za poskytnutý dar.

Podporují nás:

ADVANTAGE LS s.r.o., MUDr. Tomáš Gabrhelík, Silvie Machalíčková, Mgr. Radomíra Švendová, MUDr. Rafael Chajrušev, Mgr. PAvlína Řehová, Petra Vičánková

TRADIX UH, a.s., Lyly Game s.r.o., Luděk Polčák, JUDr. Václav Hochmann, VLW spol. s r.o., Trimed sdružení studentů 3.LF při LF UK, MANDS International s.r.o., Dětská nefrologická ambulance - MUDr. Jolana Malá s.r.o., WETEST pneu, spol. s r.o., ing. Zdeněk Dušátko, TRIMILL a.s., MAVISTAVA s.r.o., PROMENS a.s.

 

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt