ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Fyzioterapie dospělých pacientů

ComplexTherapy s.r.o. V průběhu celého života působí na lidské tělo řada vnějších i vnitřních faktorů, které jej nějakým způsobem formují. Působení může být samozřejmě pozitivní i negativní. Z negativních je to například stres, který nepřímo přes pohybový systém způsobuje velkou část fyzické bolesti. U dospělého člověka již však nemůžeme (na rozdíl od dětí) změnit např. křivky páteře, tvar kolenních kloubů do "O" nebo do "X", tvar hrudníku, aj. Velká část bolestí je však způsobena změnou napětí měkkých struktur (svalů, jizev, atd.). Uvedené změny napětí se v těle různě řetězí a vytvářejí spleť nejrůznějších změn na těle. Pečlivým vyšetřením jsme schopni zjistit příčinu a pak cíleně působit tam, kde je to právě potřeba.

Na našem pracovišti vycházíme ze znalostí medicíny, anatomie, fyziologie, neurofyziologie a vývojové kineziologie získaných na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti jsme získávali na renomovaných pracovištích v České republice pod vedením předních odborníků. Často svým působením předcházíme zbytečným operacím nejen páteře, které mají nemalé riziko opětovného vzniku bolestí na stejném či vzdáleném místě.

Fyzioterapie dospělých pacientů
Fyzioterapie dospělých pacientů
Fyzioterapie dospělých pacientů
Fyzioterapie dospělých pacientů

S čím vám můžeme pomoci:

 • bolesti hlavy
 • bolesti zad, krční, hrudní i bederní páteře
 • vystřelující a propagující bolesti
 • bolesti kloubů a svalů
 • dechové potíže a bolesti na hrudníku
 • skolióza a další deformity páteře
 • vadné držení těla
 • tenisový a golfový loket, syndrom karpálního tunelu
 • bolesti Achilovy šlachy a jiné úponové bolesti
 • halux valgus, ostruha patní kosti a další ortopedické diagnózy
 • bolesti a obtíže při neurologických onemocněních
 • bolesti při degenerativních a revmatických onemocněních
 • úrazy a akutní i chronické poúrazové stavy
 • předoperační poradenství a zácvik
 • pooperační fyzioterapie
 • menstruační bolesti a další bolesti břicha
 • funkční sterilita
 • fyzioterapie těhotných a inkontinentních žen
 • závratě a pískání v uších
 • ergonomické konzultace pracovní polohy

 

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt