ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Osoby s postižením

Lidé s určitým stupněm postižení potřebují ke zdokonalení funkčních schopností špičkovou rehabilitační léčbu. Aby došlo k obnovení pohybových dovedností, zlepšení chůze a celkové koordinace pohybu, je nutné pravidelně aktivovat a posilovat svalový aparát a redukovat patologie pohybových stereotypů.

Zejména u dětí s dětskou mozkovou obrnou můžeme využít novou metodu „TheraSuit Method“, díky které dojde k aktivaci dosud nepoužívaných svalových skupin a naopak k uvolnění přetížených svalů. Při použití speciálního oblečku, který se v rámci této metody používá, je dítě (ale i dospělý) schopno rovnoměrně rozložit zátěž na obě dolní končetiny, vzpřímit se a chodit. Speciální obleček je možné také využít u dalších neurologických diagnóz, jako jsou například cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, míšní léze a jiné.

V našem zdravotnickém zařízení využíváme celou škálu metod (fyzioterapeutických a jiných), jejichž kombinaci šijeme na míru konkrétního pacienta, a tím dosahujeme jedinečných výsledků.

Osoby s postižením
Osoby s postižením
Osoby s postižením
Osoby s postižením
Osoby s postižením
Osoby s postižením
Osoby s postižením
Osoby s postižením

 

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt