ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Fyzioterapie u sportovců:

ComplexTherapy s.r.o. ComplexTherapy s.r.o. Pohybový systém u sportovců je ve zvýšené míře namáhán a jsou na něj nárazově kladeny vyšší nároky. Jsou-li u sportovce svaly zapojeny optimálním způsobem, není-li někde na těle zvýšené či snížené napětí svalů, jsou-li klouby centrovány, pak jde o ideální stav, při kterém vydrží tělo bez úrazu až extrémní zátěž. Tento stav je bohužel i u vrcholových sportovců spíše výjimkou. V drtivé většině jsou u sportovců svaly do pohybu zapojovány neideálně, dochází k jejich přetěžování a k drobným vyosením kloubů. Tyto poruchy se řetězí, až nakonec mohou vyústit v úraz či přetížení, které se manifestuje bolestí kloubů či svalů i na místě vzdáleném od primárního postižení. Neřeší-li se tyto problémy včas, dojde nakonec k takovému přetížení, úrazu či bolestem, které sportovce definitivně vyřadí ze sportu. Vysoce odbornou péčí lze těmto změnám na pohybovém aparátu předcházet, a pokud již vznikly, lze je účinně odstranit.

Při preventivní péči pomáháme sportovcům lépe zapojit svalový aparát a tím zlepšit kondici a výkon. Sportovcům s již vzniklými úrazy a bolestmi urychlujeme návrat k plnému výkonu a preventivně působíme proti opětovnému vzniku potíží. Věnujeme se jak profesionálním, amatérským, dětským i seniorským sportovcům, kteří chtějí u svého sportu vydržet co nejdéle a prožívat radost ze svého sportovního výkonu bez obav o své tělo.

S čím pomáháme sportovcům:

 • preventivní péče o pohybový aparát
 • zlepšení koordinace pohybu
 • centrace kloubů, jejich optimální zatížení,
  stabilizace páteře
 • předcházení úrazům a přetížením
 • péče o přetížený aparát či jeho jednotlivé části
 • diagnostika úrazových stavů
 • rychlé řešení natažených svalů, "koňarů"
  a dalších svalových bolestí
 • urychlení hojení úrazů a časnější a efektivnější
  návrat k plnému výkonu
 • efektivně řešíme vykloubení, svalová
  mikrotraumata až makrotraumata
 • bolesti zad a ústřely
 • kloubní blokády
 • předoperační a pooperační péče

 

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt