ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Tým - fyzioterapeuti

Mgr. Martina GraubnerováMgr. Martina Graubnerová

Vystudovala obor fyzioterapie na FTK UP Olomouc. V rámci závěrečných prací se zabývala traumatickým postižením CNS, konkrétně míchy ( bakalářská práce ) a posturálními změnami při změněné aferenci ve stoji ( magisterská diplomová práce ). Po ukončení studia pracovala krátkodobě v privátní ambulanci v Ostravě a po krátké době nastoupila do FnsP Ostrava – Poruba, kde získala praktické zkušenosti na všech odděleních nemocnice. Po absolvování povinné praxe se ve své praxi zaměřila na fyzioterapii dětí hospitalizovaných na různých odděleních dětské kliniky, přavážně však novorozenců a kojenců rizikových na perinatologickém oddělení. Po přestěhování do Zlína pracovala v privátním ambulantním zařízení Sponte Sua, s.r.o., Zlín. Zde se setkávala jak s dospělými pacienty s traumatologickými, ortopedickými i neurologickými prolémy, tak s dětskými pacienty od kojeneckého věku převážně s neurologickými diagnózami. Poté nastoupila na mateřskou dovolenou, má tři děti.

Po návratu do praxe se věnuje práci s dětmi, převážně s neurologickou problematikou, dále terapii kojenců a novorozenců předčasně narozených.

Pracovní činnost:

 • 1999 - fyzioterapeut privátní ordinace Zdeňky Kolečkové, Ostrava - Zábřeh
 • 1/2000 až 10/2002 - fyzioterapeut FnsP Ostrava - Poruba
 • 11/2002 až 10/2004 – fyzioterapeut Sponte Sua, s.r.o., Zlín
 • 2015 až doposud – fyzioterapeut ComplexTherapy s.r.o. Zlín

Stáže v rámci vysokoškolského studia:

1994 – 1999 – Lázně Luhačovice, rehabilitační ústav Hrabyně, odborný léčebný ústav Jevíčko, FnsP Ostrava – Poruba, FN Olomouc, vojenská nemocnice Olomouc, Dětské centrum Ostrůvek Olomouc

Absolvované kurzy:

 • 2/1999 – Kurz rehabilitačních cvičení u závratí a tinnitu, FN Olomouc
 • 9/1998 – 4/2001 – Metoda V. Vojty, RL Corpus Olomouc
 • 4/2002 – 10/2002 – Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie ( BPP ), Jarmila Čápová, Jimramov
 • 9/2003 – 11/2003 – Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení, Jarmila Čápová, Jimramov
 • 2016 - Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy)
 • 2016,2017 Koncept BPP v dětském věku
 • 2017 lektorský kurz: masáže dětí a kojenců
 • 4/2017 Neurorehabilitace pro děti s DMO
 • 8/2017 Feldenkraisova metoda
 • 10/2017 konference Rehabilitace u dětí s DMO
 • 11/2017 Celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a KNL, a.s.
 • 11/2017 Inovované Klappovo lezení - Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
 • 03/2018 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

 

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt