ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Tým - fyzioterapeuti

Mgr. Žaneta StojarováMgr. Žaneta Stojarová

Kvalifikace / vzdělání:

Magisterské studium Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických odborných štúdií, obor fyzioterapie (2014-2015)

ČVUT- Fakulta biomedicínského inženýrství, obor Fyzioterapie (2011 – 2014)
Gymnázium TGM a státní jazyková škola Zlín (2007- 2011)

Stáže v rámci vysokoškolského studia:

 • 3 týdny: Therap Tilia Praha
 • Rehamedica Žacléř
 • Krajská nemocnice T. Bati Zlín
 • 4 týdny: Jánské Lázně (Dětská léčebna Vesna)
 • Klinika na Košíku Praha
 • 5 týdnů: Thomayerova nemocnice Praha
 • 6 týdnů: Rehabilitační ústav Kladruby
 • 9 týdnů: Oblastní nemocnice Kladno

Doplňkové vzdělání / kurzy:

 • 3/2013 Terapeutické využití kinesiotapingu
 • 6/2014 Kurz TheraSuit Method (Izabela Koscielny, Praha)
 • 5/2015 – Rehabilitační konference – Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad (Praha)
 • 1/2016 – Funkční aktivace nohy (Mgr. Michal Peroutka, Praha)
 • 5/2016 – Seminář – Ontogeneze posturálních funkcí (Jarmila Čápová, Jimramov)
 • 6-2016 – Propriofoot concept (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., Čelákovice Praha)
 • 12/2016 Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě,, část A
 • 1/2017 Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě, část B
 • 4/2017 Neurorehabilitace pro děti s DMO
 • 5/2017 Fyzioterapie po úrazech ve sportu
 • 8/2017 Feldenkraisova metoda
 • 10/2017 konference Rehabilitace u dětí s DMO
 • 11/2017 Celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a KNL, a.s.
 • 04/2018 Manuální lymfodrenáž
 • 2018 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře
 • 2018 Terapeutické využití kompresní gumy

 

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt