ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Tým - fyzioterapeuti / management

Mgr. et Mgr. Jindřiška Mlčková

Vystudovala obor fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Doc. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. Na bakalářském stupni promovala s červeným diplomem. Zabývala se fyzioterapií u neurodegenerativních onemocnění a vlivem fyzioterapie na pohybový aparát u výkonnostních dětských sportovců. Pracovala na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve fakultní nemocnici v Motole, později jako vedoucí fyzioterapeut v nestátním zdravotnickém zařízení (NZZ) GeRI, spol. s r. o. Téměř dvě sezóny dojížděla do HC Slavia Praha, kde se starala o "A" tým a později i o juniory a starší dorost. Docházela také do TK Sparta Praha pečovat o mladé tenisty. Dosud externě přednáší na 2. lékařské fakultě pro studenty fyzioterapie. V roce 2010 se rozhodla vrátit zpět domů na Luhačovicko a vybudovat si vlastní ordinaci. Ve své praxi se chce rovným dílem věnovat dětem i dospělým. Je vdaná a má dvě děti.

Pracovní činnost:

 • 02/2010 až dosud OSVČ v oboru fyzioterapie a výživové poradenství, Polichno
 • 09/2008 až 01/2010 vedoucí fyzioterapeut, NZZ GeRI, s.r.o., Praha
 • 08/2008 až 01/2010 fyzioterapeut „A“ týmu, HC Slavia Praha, s.r.o.
 • 01/2007 až 08/2008 fyzioterapeut, NZZ GeRI, s.r.o., Praha
 • 12/2006 až 05/2008 fyzioterapeut, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 • 07/2006 až 08/2006 fyzioterapeut, NZZ Reha-Praktik, s.r.o, Nýrsko
 • 06/2003 až 08/2007 konzultant I, samostatný konzultant až asistent náslechu, Linka bezpečí

Přednášková činnost:

 • 03/2010 až dosud školící a vzdělávací činnost, Rodinné centrum Kaštánek, Valašské Klobouky
 • 2008 až 2009 školící činnost pro fyzioterapeuty, NZZ GeRI, s.r.o., Praha
 • 4.4.2009 praktický seminář Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, Trenér fitness, s.r.o., Praha
 • 14.-15.11.2008 praktický seminář Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře ve skupinovém cvičení, Seniorfitnes, o.s., Praha
 • 1.11.2008 přednáška Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, Trenér fitness, s.r.o.
 • 16.5.2008 přednáška Vliv fyzioterapie na výkon u vrcholových dětských sportovců v rámci kurzu Týmová péče o pohybový systém dětí a adolescentů ve sportovních klubech, IPVZ, Praha
 • 2005 až dosud přednášky pro studenty fyzioterapie, Klinika fyzioterapie a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK, Praha

Výzkumná činnost:

 • 3/2012 Alena KOBESOVA, Pavel KOLAR, Jindriska MLCKOVA, Martin SVEHLIK, Craig E. MORRIS, Clare FRANK, Magdalena LEPSIKOVA, Jiri KOZAK: Effect of Functional Stabilization Training on Balance and Motor Patterns in a Patient with Charcot-Marie-Tooth Disease (Efekt tréninku funkční stabilizace na balanční a motorické vzory u pacienta Charcot-Marie-Tooth onemocněním)
 • 2006 až dosud člen týmu propagující lege artis péči o pohybový aparát u dětských sportovců
 • 2006 až 2008 Vliv fyzioterapie na funkci posturální motoriky u výkonnostních dětských sportovců (tenistů)
 • 2005 až 2006 Vliv fyzioterapie na poruchy stability u pacienta s dědičnou polyneuropatií (Charcot-Marie-Tooth)

Absolvované kurzy a další vzdělávací akce:

 • 15.10.-3.12.2012 kurz Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi)
 • 6.2.-15.6.2012 kurz Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy) (Čápová Jarmila, Mgr. Debowski Tomáš)
 • 27.-29.5.2011 kurz Forma-Funkce-Facilitace (Bc. Lewitová Clara-Marie Helena)
 • 17.5.2010 klinický seminář Komplexní rehabilitační lékařství a psychosomatika (MUDr. Hnízdil Jan)
 • 18.3.2010-14.11.2010 kurz Spiraldynamik – Basic, třetí část (Kazmarová Lenka)
 • 29.10.2009-28.11.2010 kurz Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu (Čápová Jarmila, Mgr. Debowski Tomáš)
 • 7.11.2009 Wellness-fitness kongres (kolektiv školitelů)
 • 29.9.2009 seminář Aplikační techniky ve fyzikální terapii (Mgr. Urban Josef)
 • 12.9.-8.11.2009 kurz Poradce pro výživu při MZLU Brno (Ing. Burdychová Radka a kol.)
 • 22.-25.6.2009 kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (Mgr. Hanušová Šárka, Ph.D.)
 • 12.6.2009 klinický seminář Clary-Marie Lewitové (Bc. Lewitová Clara-Marie Helena)
 • 5.-7.6.2009 kurz vývojová kineziologie v manuální medicíně (Doc. Kolář Pavel, Ph.D.)
 • 2.6.2009 přednášky Fyzikální a přístrojová terapie u pacientů po poranění míchy (kolektiv přednášejících)
 • 23.5.2009 konference Komplexní přístup ve fyzioterapii (kolektiv přednášejících)
 • 22.5.2009 seminář Hlas a dech ve fyzioterapii (Mgr. Lewitová Jana)
 • 17.4.2009 klinický seminář Clary-Marie Hermachové (Bc. Hermachová Clara-Marie Helena)
 • 21.-22.3.2009 kurz Fyzioterapie u vrcholových sportovců (Dr. Švejcar Pavel, Mgr. Rybová Pavla)
 • 5.2.2009 kongres Noha – funkce, diagnostika a léčba (kolektiv přednášejících)
 • 31.1.-1.2.2009 kurz Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence (Dr. Švejcar Pavel, Šizligová Jana)
 • 30.1.2009 klinický seminář Prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. (Prof. MUDr. Lewit Karel, DrSc.)
 • 10.-11.1.2009 kurz Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (Dr. Švejcar Pavel)
 • 25.2.-7.3.2008 kurz Vojtova metoda pro studenty 2.LF UK (Bc. Kováčiková Věra a kol.)
 • 30.1.2008 seminář Testování mládeže (10 – 14 let) zařazených do přípravy vrcholového sportu (Mgr. Hanušová Šárka, Ph.D., Mgr. Ježková Martina)
 • 10.-12.12.2007 seminář Feldenkreisova metoda v rámci studia na 2.LF UK (MgA. Oswaldová Petra)
 • 22.-23.6.2006 konference Kineziologie 2006 (kolektiv přednášejících)
 • 27.8.2005 konference Letní školy fyzioterapie (Dr. Švejcar Pavel)
 • 29.6.2005 seminář Vývojová kineziologie dle Vojtovy reflexní terapie (Mgr. Sochorová Kateřina)
 • 9.6.2005 přednášky Vinohradské odpoledne (popáleninová medicína, senzomotorika; kolektiv školitelů)
 • 13.4.2005 seminář Akreditace, dokumentace fyzioterapeuta (Hlavičková Růžena)
 • 1.2.2005 kurz cvičení SM systém – funkční stabilizace a mobilizace páteře (MUDr. Smíšek Richard)

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt